• NCU Webmail
  • NCU Web Calender
  • NCU Radio Online
  • NCU VDO-Clips

ปฏิทินกิจกรรม

เม.ย.

23
พิธีสระเกล้าดำหัว อธิการบดี และผู้อาวุโส 13.30 น. พิธีสระเกล้าดำหัว อธิการบดี และผู้อาวุโส

วันที่ 23 เม.ย. 2557 13.30 น.


ขอเรียนเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาปัจจุบัน และศิษย์เก่าทุกท่าน ร่วมพิธีสระเกล้าดำหัวอธิการบดี และผู้อาวุโส ในวันพุธที่  23 เมษายน  2557  เวลา  13.30 น.   ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น  2 อาคาร 3

พ.ค.

23
ประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ครั้งที่ 1 8.30 - 17.00 น. ประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ครั้งที่ 1

วันที่ 23 พ.ค. 2557 8.30 - 17.00 น.


ประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ครั้งที่ 1 หัวข้อ “วิทยาการและเทคโนโลยีกับการพัฒนาประชาคมอาเซียน”  วันศุกร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ณ ห้องเชียงใหม่ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่

พ.ค.

7
การแสดงศิลปะร่วมสมัย Dance and Song 19.00 - 21.00 น. การแสดงศิลปะร่วมสมัย Dance and Song

วันที่ 7 พ.ค. 2557 19.00 - 21.00 น.


มหาวิทยาลัย BYU (Brigham Young University) ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนใหญ่อันดับสามของประเทศสหรัฐอเมริกา  ได้นำนักศึกษา BYU ตามโครงการยุวทูต (BYU  Young Ambassador)   จัดการแสดงศิลปะร่วมสมัย Dance and Song   ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ในวันที่ 7 พฤษภาคม  2557 เวลา 19.00–21.00 น.   เข้าชมฟรี.....

พ.ค.

7
อบรมเชิงปฏิบัติการ "อาจารย์มืออาชีพ" 13.30 - 16.30 น. อบรมเชิงปฏิบัติการ "อาจารย์มืออาชีพ"

วันที่ 7 พ.ค. 2557 13.30 - 16.30 น.


ดูกิจกรรมทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด